Ūkininkų ir bitininkų bičiulystė

Tik glaudžiai bendradarbiaudami ūkininkai su bitininkais gali prisidėti prie bičių populiacijos puoselėjimo.

Apsikeiskite kontaktais su bites netoliese jūsų laukų laikančiais bitininkais, susitarkite dėl geriausių vietų aviliams laikyti. Pasidalykite savo augalų apsaugos priemonių (AAP) naudojimo programa su bitininkais, likus 48 valandoms praneškite jiems apie AAP naudojimą.

Ūkininkų ir bitininkų bičiulystė
Jeigu naudojate augalų apsaugos priemones (AAP):
 • Pasirūpinkite, kad žydinčių augalų būtų ne pasėliuose (pvz., pūdymuose, apsauginėse laukų pakraščio juostose) ir naudokite dengiamuosius augalus bičių ir kitų apdulkintojų palaikymui.
 • Atsižvelkite į tai, kad naudojant insekticidus, lauke nebūtų žydinčių piktžolių.
 • Patikrinkite vietas galimai turinčias maisto ir vandens atsigerti, kurios gali traukti apdulkintojus, ir apie tai praneškite bitininkams.
Saugiau naudokite augalų apsaugos priemones:
 • Pasirinkite produktus, kurie yra veiksmingi nuo kenkėjų ir saugūs apdulkintojams, atsižvelgiant į jų veikimo būdą, sudėtį ir naudojimo būdą (t. y. per lapus, ant dirvos ar sėkloms apdoroti).
 • Parinkite tinkamiausią naudojimo laiką ir būdą, kad būtų pasiektas didžiausias AAP efektyvumas ir sumažinta rizika apdulkintojams. Pavyzdžiui, naudojant vakare ar naktį, būtų sumažintas poveikis apdulkintojams, kurie paprastai būna aktyvūs dieną.
 • Įterpkite apdorotas sėklas į dirvą tinkamu gyliu, kad sumažintumėte galimą poveikį apdulkintojams, paukščiams ir žinduoliams.
Sumažinkite išpurškiamos dulksnos nunešimą
 • Nustatykite nepurškimo zonas (buferius) tarp AAP apdorojamų teritorijų ir apdulkintojų buveinių ar avilių.
 • Prieš pradėdami naudoti AAP, patikrinkite orų prognozes ir laikykitės AAP etiketėje pateiktų reikalavimų dėl naudojimo sąlygų, pvz., temperatūra, santykinė drėgmė, vėjo greitis ir kryptis.
 • Purkštuvas turi būti sukalibruotas, su tinkamo modelio ir pralaidumo purkštukais.
 • Išjunkite purkštuvą kai apsisukate lauko gale, nepurkškite lauke likusių tuščių vietų (neapsėtų dėl užmirkimo ar išgedusių dėl nepalankių sąlygų).
 • Sumažinkite greitį (< 10 km/h) ir sureguliuokite sijos aukštį (≤ 50 cm) virš augalų, kad būtų užtikrintas maksimalus lašelių nusėdimas.
 • Naudokite žemo slėgio arba mažo nunešimo purkštukus ir jei reikia, naudokite nunešimą mažinančias medžiagas (paviršiaus aktyvias ar neleidžiančias susidaryti labai smulkiems lašeliams – aerozoliams).
 • Privažiuodami prie vandens telkinių (pvz., tvenkinių, griovių) išjunkite purkštuvą, nes šiose vietose gali lankytis vabzdžiai apdulkintojai. AAP etiketėse dažnai nurodomos privalomos nepurškimo zonos, kad būtų apsaugoti vandens telkiniai.
 • Apsvarstykite tikslines nunešimą mažinančias technologijas, pvz. „Twin“ ar panašios sistemos purkštuvai, su lašelių nukreipimu į lapiją oro srautu.
Sumažinkite dulkėtumą beicuojant sėklas
 • Prieš sėją aplink lauką pašalinkite žydinčius augalus – juos nušienaudami.
 • Naudokite beicų prilipimą ir sėklų birumą gerinančias medžiagas, kad sumažėtų beicų nubyrėjimas nuo sėklų paviršiaus.
 • Naudokite tik kokybiškai beicuotas sėklas, ant kurių beicas gerai laikosi – nenudulka.
 • Atidarydami ir pripildydami sėjamosios sėkladėžes, ištuštindami ar išvalydami, stenkitės nepaskleisti beico dulkių į orą.
 • Visada patikrinkite vėjo greitį ir kryptį, kad sėjant dulkės nepasklistų į gretimas teritorijas, ypač kuriose yra žydinčių augalų.
 • Apsvarstykite galimybę naudoti deflektorių technologijas, kad sumažintumėte dulkių pasklidimą į aplinką.
Atidžiai perskaitykite AAP etiketę ir laikykitės joje nurodytų saugumo reikalavimų
 • Jei AAP gali būti kenksmingas bitėms, produkto etiketėje bus nurodytos atsargumo priemonės, kurios turi būti įgyvendintos naudojimo metu. Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti bites, skraidančias konkrečioje vietovėje, AAP naudoti gali būti draudžiama, kai pasėliai ar piktžolės juose žydi.
 • Nuorodas apie AAP žalingumą bitėms ir kitiems apdulkintojams arba pavojaus bitėms piktogramą galima rasti šiuose produkto etiketės skyriuose: „Aplinkos apsauga“, „Naudojimo apribojimai“.
Įgyvendinkite integruotą kenkėjų kontrolę (IKK)
 • Veiksmingos IKK programos apima kenkėjų kontrolės praktiką, siekiant sumažinti apdulkintojams ir kitiems naudingiems vabzdžiams kylančią riziką.
 • AAP naudotojai turi neviršyti maksimalių registruotų normų nurodytų etiketėje, pasirinkti tinkamą naudojimo laiką ir metodą.
 • Kai AAP naudojami taikant kontrolės / ekonominės vertės ir tikslaus naudojimo metodus, galima optimizuoti purškimo programas ir sumažinti riziką apdulkintojams ir naudingiems vabzdžiams.